Sytuacja polskich przewoźników po wprowadzeniu MiLoG

Rozliczanie MiLoG

Rozliczanie czasu pracy kierowców firm zarejestrowanych w Polsce, ale świadczących usługi transportowe w Republice Federalnej Niemiec uległa skomplikowaniu od czasu wprowadzenia 01.01.2015 roku przez tamtejszy rząd ustawy o płacy minimalnej MiLoG (Mindestlohngesetz ). Zobowiązuje ona każdego przewoźnika, także spoza Niemiec, do stosowania minimalnej stawki godzinowej ustalonej przez tamtejszy rząd przy rozliczaniu wynagrodzenia kierowcy świadczącego usługi na terenie Niemiec.

Czym jest MiLoG?
Minimalna stawka płacowa w Niemczech wynosi od 1 stycznia 2019 roku 9,19 EUR na godzinę. Objęte tym prawem są wszelkie usługi transportowe polegające na wywozie towarów lub osób z terytorium Niemiec, lub adekwatnie - przywożeniu wyżej wymienionych do Niemiec. Dotyczy to również transportu kabotażowego, a więc usług świadczonych na obszarze Niemiec pojazdem zarejestrowanym w innym kraju. Możliwość świadczenia tam usług transportowych jest uwarunkowana spełnieniem określonych warunków formalnych oraz posiadaniem przez kierowców odpowiednich dokumentów poświadczających nabycie takich uprawnień. Samo zgłoszenie kierowców do MiLoG można dokonać za pomocą platformy internetowej, natomiast rozliczanie MiLoG jest już procesem bardziej skomplikowanym, zwłaszcza dla przedsiębiorstw nie posiadających odpowiedniej wiedzy administracyjno – prawnej lub operujących pokaźną flotą pojazdów.

Rozliczanie MiLoG w Polsce
Czas pracy kierowców transportowych jet rozliczany na podstawie odczytów z tachografów i podlega ścisłej kontroli, a udowodnione manipulacje lub ich próby są zagrożone karą ograniczenia lub pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Dlatego firmy transportowe często cedują rozliczanie tachografów na podmioty zewnętrzne - wyspecjalizowane firmy zajmujące się obsługą wszystkich formalności, do których również zalicza się rozliczenie czasu pracy MiLoG na terenie Niemiec. Jest to praktyka wskazana i powszechnie stosowana przez polskich przewoźników, obawiających się wysokich kar wymierzanych nawet za drobniejsze uchybienia formalne, a sięgających nawet kilku tysięcy euro. Polska flota transportowa znajduje się w pierwszej trójce największych w Europie i liczne firmy obsługujące i rozliczające usługi polskich przewoźników według jednolitych dotychczas zasad, szybko przyswoiły sobie zasady MiLoG, rozliczanie więc kierowców nie powinno być barierą dla krajowych firm transportowych.

Konieczność rozliczania polskich kierowców według niemieckiej stawki minimalnej podwyższyła koszta działania rodzimych firm na tamtejszym rynku, nie spowodowała jednak wieszczonego załamania się lub kryzysu w branży. Dzięki szybkiej adaptacji zewnętrznych podmiotów rozliczających usługi transportowe do zaistniałych warunków, oferujących pakiet kompletnych usług oraz pomoc w języku niemieckim w przypadku kontroli, polscy przewoźnicy zachowali dominująca pozycję na niemieckim rynku.