Jak rozliczyć czas pracy kierowcy?

Kompleksowa ewidencja czasu pracy kierowców

Rynek transportowy w Polsce to potęga na skalę europejską, a polska flota transportowa znajduje się, pod względem liczby pojazdów, w pierwszej trójce europejskich przewoźników. Tak licznie reprezentowana armia kierowców zawodowych podlega szczególnie drobiazgowej kontroli, tak wewnątrz firmy, jak i przez podmioty zewnętrzne, jak Inspekcja Transportu Drogowego i Państwowa Inspekcja Pracy.

Zmiany w transporcie na rynkach europejskich Każda firma transportująca towary jest zobowiązana przez prawo do rozliczenia kierowców z ich aktywności podczas pracy, do czego służą tachografy montowane w pojazdach ciężarowych, dostawczych i w autokarach. Rejestrują one każdą czynność kierowcy, kiedy prowadził auto, z jaką prędkością, kiedy odpoczywał i wiele innych przydatnych danych. Instytucje kontrolne, takie jak np. ITD, czas pracy kierowcy rozliczają bardzo skrupulatnie, a wszelkie braki w dokumentacji z reguły są bardzo kosztowne dla firmy transportowej. Dlatego na polskim rynku funkcjonuje wiele firm, dla których kompleksowa ewidencja czasu pracy kierowców jest główną specjalizacją. Główną linię podziału można by przeprowadzić pomiędzy firmami oferującymi rozliczenia kierowców wyłącznie na krajowym rynku, oraz obsługującymi również rynki Unii Europejskiej. W przypadku tych drugich, sprawa skomplikowała się wraz z wprowadzeniem przez Niemcy (MiLoG) i Francję (ustawa Macrona) płacy minimalnej, którą kierowcy zawodowi pracujący na terenie powyższych państw muszą otrzymywać od swoich pracodawców. Przepisy zostały wprowadzone celem ochrony miejscowych przedsiębiorstw transportowych przed tańszymi, a więc bardziej konkurencyjnymi kierowcami z południowo – wschodnich terenów Europy. Aktualnie w Niemczech obowiązuje stawka 9,19€ na godzinę, oraz pomiędzy 10,10€ i 11,2212€ na godzinę we Francji, zależnie od rodzaju prowadzonego pojazdu.

Powszechność zdalnych tachografów Powyższe zaostrzenia prawa zmniejszyły konkurencyjność polskich firm drogowych na tamtejszych rynkach, ale dzięki szybkiej reakcji firm oferujących zdalną ewidencję czasu pracy kierowców oraz zaplecze prawników i tłumaczy, nie spowodowały załamania pozycji polskiej spedycji we Francji ani w Niemczech. Kompleksowość oferowanych usług i wysoki profesjonalizm w kontaktach z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za kontrolę kierowców, spotkał się z dużym uznaniem przedsiębiorstw transportowych, czego najlepszym wyrazem jest fakt, że większość z nich wybrała tę właśnie opcję rozliczania czasu kierowców. Zastosowanie zdalnych systemów pomiaru aktywności kierowców znacznie ułatwia tak zbieranie, jak i analizę danych, co ma niebagatelne znaczenie zwłaszcza w przypadku dużych firm transportowych.