Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców w Europie

Rozliczanie czasu pracy kierowcy

Rozliczanie tras kierowców na terenie Europy nie odbywa się już według jednolitych stawek UE, z których wyłączone zostały Francja i Niemcy, wprowadzające własne przepisy i stawki płacowe dla kierowców. Obostrzenie przepisów transportowych i pracowniczych na terenie Francji i Niemiec zmniejszyło konkurencyjność polskich przewoźników i zwiększyło ponoszone przez firmy koszty. Taryfikator kar za niekompletną dokumentację jest na tyle odstraszający, że firmy przewozowe chętnie korzystają z zewnętrznych podmiotów świadczących tego typu usługi. Również liczba i niejasność przepisów, w określonych przypadkach, przemawiają za skierowaniem się do specjalistów w tej dziedzinie.

Nowe regulacje prawno - płacowe Z organizacyjnego punktu widzenia ważne jest, aby wybrana firma świadczyła pakiet kompleksowych usług, co pozwoli na scedowanie wszystkich aspektów finansowych i prawnych, jakim podlega rozliczanie czasu pracy kierowcy jednemu podmiotowi. Jeśli usługi transportowe świadczone są nie tylko na rynku krajowym, ale również europejskim, istotne jest żeby rozliczenie diet kierowcy znalazło się w kompetentnych rękach osoby będącej na bieżąco z przepisami unijnym oraz MiLoG w Niemczech i Loi Macron we Francji. Dwa ostatnie kraje wprowadziły przepisy regulujące minimalne stawki płacowe dla kierowców świadczących usługi transportowe na ich terenie. Ma to ich zdaniem zniwelować nieuczciwą konkurencję na rynku przewoźników, wynikającą z różnic w stawce płacy minimalnej dla kierowców w poszczególnych krajach. Obydwa kraje wprowadziły kary finansowe rzędu kilku tysięcy euro za niewielkie choćby uchybienia w dokumentacji, ważne więc, aby ewidencjonowanie czasu pracy odbywało się skrupulatnie i z najwyższą starannością. W związku z kontrolami na drogach firmy rozliczające oferują często całodobową pomoc w języku niemieckim i francuskim, co pozwala uniknąć kosztownych niedomówień i pomyłek. Francja wymaga również posiadania przedstawicielstwa firmy transportowej, lub podmiotu rozliczającego ją, na własnym terytorium, co także jest już opcją szeroko dostępną na polskim rynku.

Korzyści płynące ze zdalnej ewidencji Zarówno przewoźnicy krajowi i zagraniczni skorzystają na nowoczesnym rozwiązaniu, jakim jest zdalna ewidencja czasu pracy pracownika przez całą dobę i analiza aktywności kierowców, pozwalająca zebrać w formie wykresów przydatne dane statystyczne. Pozwala również na szybki dostęp do wymaganych danych w przypadku kontroli Inspekcji Transportu Drogowego lub Państwowej Inspekcji Pracy, a większość firm oferuje również szkolenia kierowców z obsługi danego systemu.